Ghid pentru autori

Toate articolele din cadrul RASSN sunt disponibile on-line pentru toți utilizatorii imediat după publicare.

Articolele se vor trimite în limba română și engleză.

Normele de redactare:

Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul și corectitudinea științifică a lucrării.