„Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale” (RASSN) este o publicație semestrială, de interes național, fiind unică pentru domeniul Ştiințelor Securității Naționale.

Revista funcționează în prezent sub autoritatea Academiei de Științe ale Securității Naționale(ASSN).

Scopul RASSN este de a disemina rezultatele investigațiilor de cercetare teoretică și practică întreprinse de către specialiști în domeniul Ştiinţelor Securităţii Naţionale.

Accentul este pus pe studii interdisciplinare, acum când mediul actual de securitate la nivel mondial este complex, nesigur, volatil, ambiguu și prin urmare, necesită utilizarea unui set de instrumente de raționament care nu pot fi limitate la un singur domeniu de interes.

Ca urmare, cele trei domenii acoperite de articolele publicate în Revista ASSN sunt: